Second Opinion

Är ni framme vid slutet av en rekrytering och står inför valet av vilken kandidat ni ska välja att anställa? Eller har ni två kandidater som redan arbetar på ert företag, som har sökt tjänsten och båda har rätt kompetens på pappret? Second Opinion är lösningen.

Vi hjälper er att utvärdera era kandidater efter er kravprofil genom djupintervjuer och tester. Denna utvärdering kommer att hjälpa er att ta de framgångsrikaste besluten.

Detta ingår i en Second Opinion

  • Hjälp att ta fram en kravprofil
  • Analys av framgångsrika beteenden för tjänsten
  • Tester genomförda av kandidaten
  • Valideringsintervjuer med kandidaten efter genomförda tester
  • Återkoppling till er kunder

Objektiv personbedömning

Syftet med en Second Opinion är att ge en objektiv och rättvis bild av en individs förutsättningar och den miljö, de beteendeförväntningar och resultatkrav individen möter och kommer att möta framgent i sin roll.

Vid en nyanställning eller om en kandidat byter tjänst inom företaget, ger en objektiv personbedömning ett underlag för att ta ett bra beslut för företagets fortsatta utveckling.

En objektiv personbedömning kan också vara ett bra verktyg för den blivande chefen att förstå och kunna coacha sin nyanställde på bästa sätt.

 

En trygghet i rekryteringsprocessen

Tillsammans identifierar vi de kompetenser som är framgångsfaktorer i er företagskultur. Därefter bestämmer vi vilka beteenden vi ska söka efter för just denna specifika tjänst.

För en lyckad matchning mellan kandidat och arbetsuppgifter bör de flesta av de önskade kompetenserna kännas naturligt för den nyanställde redan inledningsvis. Vi kan även identifiera beteenden som ni historiskt sett är kontraproduktiva i ert företag.

Med hjälp av en vetenskapligt förankrad personbedömning får ni en informationsgrund som gör att ni kan känna er tryggare i era beslut.

 

Kunder som pratar om AW Rekrytering

"Jag har samarbetat med Annica kring bemanning & rekrytering sedan 2015 och tycker det fungerat mycket bra. Hon har ett brett kontaktnät, återkopplar alltid och är lättsam att jobba med."

- Marcus Edholm, COO DeltaNordic AB

”Inget uppdrag är omöjligt för AW Rekrytering. Med Annicas kontaktnät och kompetens inom rekrytering har jag alltid fått bra resultat när rekryteringsbehov funnits. Vare sig om behovet varit i Stockholm eller lokalt i Örnsköldsvik”

- Dan Nordin, VD SWG Scandinavian Wall Group AB

"Att Annica är snabb, flexibel och noggrann samt har ett tydligt kundfokus gör att jag som företagare kan ägna mig åt mina egna arbetsuppgifter och ända känna mig trygg att vi kommer i mål"

- Magnus Liljeqvist, CEO Northern Landtransport AB

"Annica är en oerhört klarsynt person som ser lösningar och möjligheter, nya idéer genereras vilket gör att man snabbt anpassar sig till uppkomna situationer"

- Karin Rundgren, Regional Bransch Manager Adecco Sweden AB

Några av våra kunder