Second Opinion

Är ni framme vid slutet av en rekrytering och står inför valet av vilken kandidat ni ska välja att anställa? Eller har ni två som redan arbetar på ert företag och som har sökt tjänsten där båda har rätt kompetens? Då är Second Opinon en lösning.

Vi hjälper er att utvärdera era kandidater efter er kravprofil genom djupintervjuer och tester. Denna utvärdering kommer att hjälpa dig ta de framgångsrikaste besluten.

Detta ingår i en Second Opinion

  • Identifikation av kritiska beteenden för tjänsten
  • Tester
  • Valideringsintervjuer
  • Återkoppling

Objektiv personbedömning

Att genomföra en Second Opinion har som syfte att ge en objektiv och rättvis bild av en individs förutsättningar och den miljö, de beteendeförväntningar och resultatkrav individen möter och kommer att möta i sin roll.

Oavsett vilken situation, så ger en objektiv personbedömning ett bra underlag för beslut. Vidare är det ett bra verktyg och stöd för utveckling. Oavsett om en personbedömning görs som enskilt uppdrag eller ingår i en rekryteringsprocess är en objektiv personbedömning inte bara en grund för urvalsbeslut utan också ett verktyg för den blivande chefen att förstå och kunna coacha sin nyanställde på bästa sätt.

 

En trygghet i rekryteringsprocessen

Jag hjälper er att verifiera prioriterade kompetenser utifrån er kravprofil. Därefter kan vi tillsammans besluta vilka beteenden som är framgångsfaktorer för ert företag och vilka beteenden ni inte önskar i er organisation alternativt för just denna roll.

Med hjälp av en vetenskapligt förankrad personbedömning får ni en informationsgrund som gör att ni kan känna er tryggare i rekryteringsprocessen.

 

Kunder som pratar om AW Rekrytering

"Jag har samarbetat med Annica kring bemanning & rekrytering sedan 2015 och tycker det fungerat mycket bra. Hon har ett brett kontaktnät, återkopplar alltid och är lättsam att jobba med."

- Marcus Edholm, COO DeltaNordic AB

”Inget uppdrag är omöjligt för AW Rekrytering. Med Annicas kontaktnät och kompetens inom rekrytering har jag alltid fått bra resultat när rekryteringsbehov funnits. Vare sig om behovet varit i Stockholm eller lokalt i Örnsköldsvik”

- Dan Nordin, VD SWG Scandinavian Wall Group AB

"Att Annica är snabb, flexibel och noggrann samt har ett tydligt kundfokus gör att jag som företagare kan ägna mig åt mina egna arbetsuppgifter och ända känna mig trygg att vi kommer i mål"

- Magnus Liljeqvist, CEO Northern Landtransport AB

"Annica är en oerhört klarsynt person som ser lösningar och möjligheter, nya idéer genereras vilket gör att man snabbt anpassar sig till uppkomna situationer"

- Karin Rundgren, Regional Bransch Manager Adecco Sweden AB

Några av våra kunder